Nález munice

Praha venkov – VÝCHOD – V lesním prostoru se nacházela munice.

Policisté z Brandýsa nad Labem přijali v neděli 21. června odpoledne informaci o nálezu munice, kterou objevil nálezce v lesním prostoru ve Staré Boleslavi. K místu okamžitě vyjela policejní hlídka a policejní pyrotechnik, který si přebral nalezenou munici k oborné likvidaci. Jednalo se o protipancéřové střely do tanků a malorážkovou munici. Vzhledem k tomu, že nález byl v neobydlené oblasti, nebylo třeba evakuace.

Co dělat, když naleznete nevybuchlou munici:

Pokud kdekoliv, na procházce v přírodě, při úklidu v objektech, či při výkopových pracích naleznete podezřelé předměty, u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici, či její součásti, dodržujte následující pokyny:

  • Přerušte veškeré práce!
  • S předmětem v žádném případě nemanipulujte a vůbec se ho nedotýkejte!
  • Okamžitě přivolejte Policii České republiky!
  • Podle možností a okolností do příjezdu policie zajistěte, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba!

Za žádných okolností se neobávejte nález munice oznámit. Činíte tak v dobré víře ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný pyrotechnik na místě konstatoval, že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat, ani nemusíte výjezd P ČR hradit. Je lepší, když policie věc prozkoumá preventivně, než aby došlo k výbuchu.

por. Mgr. Eva Hašlová
15.6. 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    26.6.2020