Nález kola v remízku      

25. 7. 2023 14:30 hod. nám oznámila občanka, že při procházce v remízku nedaleko od lokality U Vodojemu nalezla kolo opřené o strom a nikdo se na místě nenacházel. Hlídka strážníků dorazila na místo a věc prověřila. Kolo se zde skutečně nacházelo a nebylo nalezeno asi databázi odcizených kol. Proto bylo kolo zajištěno a odvezeno Technickými službami do úschovy. Pokud kolo poznáváte a budete moci doložit jeho vlastnictví (i jen fotografií, popisem markantů, svědecky), tak Vám bude vráceno. Pro další informace se obraťte na MP na tel. č. 724 184 073

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.8.2023