Nález klíčů od vozidla

27. 5. 2020 v 14:00 hod. se na služebnu MP dostavila občanka, která v ul. Kaštanová u č. p. 1485 našla svazek klíčů, na kterém byl i klíč od vozidla. Pokud jste ztratili klíče, dostavte se na oddělení ztrát a nálezů MěÚ a pokud bude souhlasit typ vozidla a počet klíčů na svazku, budou vám vráceny.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.6.2020