Nákup za pět prstů

26.10.2019 v 14:30 hod. jsme byli požádáni Policií ČR o prověření oznámení o zachyceném neplatícím zákazníkovi v jedné z velkoprodejen. Po příjezdu na místo, nám ostraha označila podezřelého muže, u kterého bylo zjištěno, že odcizil zboží za 130,-Kč a prošel pokladnou bez zaplacení. Po nezbytné proceduře s perlustrací osoby, byla muži (36 let) uložena bloková pokuta, kterou na místě uhradil a následně byl vyveden z prodejny.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2019