Nákup za pět prstů

19. 7. 2020 v 14:04 hod. jsme byli pracovnicí velkoprodejny na ul. Zápská přivoláni k muži, který se pokusil odcizit zboží v hodnotě 1556,-Kč. Po příjezdu na místo, po zjištění totožnosti muže (57 let) byla provedena jeho perlustrace. Když bylo zjištěno, že byly splněné podmínky pro uložení pokuty v příkazním řízení, byl muži vyměřen postih ve výši 5000,- Kč.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.8.2020