Musíme si pomáhat

29. 1. 2020 v 1:15 hod. při hlídkové činnosti u Pražské ulice, byl strážníky spatřen vůz Policie ČR, který jel pod majáky do ul. Tyršova k ubytovně. Strážníci se vydali za policisty, zda není potřeba jejich asistence. Policisté sdělili, že jdou řešit nějaké vzájemné napadení a tak obě hlídky společně šli na ubytovnu. Zde byl nalezen muž s poraněnou hlavou, který byl předán k ošetření zdravotníkům. Policisté na místě zjistili okolnosti napadení a strážníci poskytli při tomto součinnost a zajištění místa. Věc si ponechali policisté k dalšímu šetření.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.2.2020