Mrkali na drát

23. 05. 2019 v 12:54 hod. nám občanka oznámila, že v ul. Máchova, ve Staré Boleslavi, je spadlý drát. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že ve výšce cca 1m nad vozovkou (nejnižší bod prověšení) je v prověšený drát telefonního vedení. Byl informován správce sítě a tento přislíbil co nejrychlejší odstranění závady. Strážníci provizorně zvedli drát přichycením k větvím stromu a tím zajistila průjezdnost komunikace. V odpoledních hodinách hlídka provedla opětovnou kontrolu odstranění závady, kdy bylo zjištěno, že závada byla opravena.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    17.6.2019