Když to klouže, tak všude

13. 12. 2022 2:58 bylo hlídkou zjištěno, že na Zápské ulici jsou spadlé závory, z důvodu, že nedaleko je vykolejený vlak s vagonem. Následně bylo od hasičů zjištěno, že k vyproštění vagónu nemají vybavení a že toto budou řešit drážní hasiči. Proto, s ohledem na blížící se ráno a zvýšený provoz, byl povolán ředitel technických služeb, aby zajistil dopravní značení. To by označilo uzavření ulice a objízdnou trasu. Ve 4,30 se podařilo rozpojit spřažení soupravy a tím se uvolnil prostor a závory mohly být zvednuty. Proto bylo značení odvoláno, s tím, že vyproštění bude probíhat za běžného provozu na přejezdu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    30.1.2023