Kachny, kachny, kachny…

06. 01. 2019 v 11:20 hod. jsme prověřovali oznámení o výskytu cizokrajného druhu kachny v ul. Na Potoce, kde hrozilo, že se dostane do vozovky a ohrozí sebe a BESIP. Hlídka na místě zajistila kachnu proti volnému pohybu umístěním na pozemek jednoho z občanů poskytující pomoc strážníkům a bylo prováděno šetření za účelem zjištění vlastníka kachny. Toto se povedlo za pomoci zveřejnění informace na sociální síti. V odpoledních hodinách si pro opeřence přišel majitel a postaral se o jeho další zabezpečení.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    6.1.2019