Jen se natáhl

24. 5. 2020 v 12:37 hod. nám volal občan, že na cyklostezce, na Lázně Toušeň leží muž a nedá se vzbudit. Hlídka se ihned dostavila na místo a muž se ihned posadil. Strážníci se ho ptali, zda nemá zdravotní potíže nebo co mu je. On sdělil, že nic, že si jen chtěl chvilku odpočinout. Z dechu muže nebyl cítit alkohol, ani nejevil žádné známky opilosti nebo zdravotních potíží a byl i čistě oblečen. A tak hlídka po zjištění, že je v pořádku, odjela z místa.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.6.2020