INFORMACE O ZJEDNOSMĚRNĚNÍ ULICE DR. JÁNSKÉHO VE STARÉ BOLESLAVI

Chtěli bychom Vás informovat, že dne 13. května 2022 bude přechodně vyznačen jednosměrný provoz v ul. Dr. Jánského ve Staré Boleslavi. Tento jednosměrný provoz bude veden ve směru od ul. J. Komenského k ul. Boleslavská. S tím bude spojeno i zjednosměrnění uličky u prodejny uzenin mezi ulicemi Jiráskova a Dr. Jánského. Směr provozu bude právě ve směru z Jiráskovy ulice do ul. Dr. Jánského – blíže viz grafika v příloze.

K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu umožnění rychlého výjezdu Hasičského záchranného sboru – stanice Stará Boleslav ze zbrojnice, který je nyní omezen nedokončenou rekonstrukcí ul. Okružní. Proto se musí provoz omezit do jednoho směru, aby ul. Dr. Jánského byla dobře průjezdná.

Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního značení.

-raf- 11. května 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.5.2022