Informace o výsledcích I. vlny forenzního značení kol a kompenzačních pomůcek

Jak jsme Vás informovali, tak naše město se v dubnu zapojilo do programu forenzního značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek pomocí syntetické DNA. Toto značení prováděla MP ve vybraných sedmi dnech od 16. 4. 2022 do 26. 5. 2022. Během této první vlny bylo provedeno celkem 155 registrací. Jednalo se o 138 kol, 15 koloběžek a 2 kompenzační pomůcky. Celková hodnota registrovaných věcí je cca 4 636 600 Kč. Pro zajímavost uvádíme, že u nejlevnějšího kola, jeho vlastník odhadl jeho hodnotu na 1000,-Kč a nejdražší označené kolo bylo v hodnotě 75 000,-Kč.

I přes některé skeptické názory z řad veřejnosti, byl o značení velký zájem a tak nemohlo být provedeno označení všech požadovaných předmětů. Z toho důvodu, bude na podzim (od poloviny září) další vlna značení. Proto sledujte informační kanály města, a pokud budete mít zájem, můžete se i Vy přihlásit a nechat si Vaše kolo nebo kompenzační pomůcku označit.

-raf- 8. 6. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.6.2022