Informace o uzavření úseku sil. II/101 v k.ú. obce Zápy 2. 5.-30. 9. 2022

Z důvodu provádění stavebních prací, bude v termínu od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 úplně uzavřen úsek silnice II/101 (napojení obchvatu u obce Zápy). Oficiální objízdná trasa (v obou směrech) je stanovena na trase Mstětice, po silnici II/611 na Nehvizdy, zde odbočit na sil. III/2455 do Záluží a zde ul. Zálužská do Čelákovic a po sil. II/245 do Toušeně, Brandýsa. Zde odbočit na ul. Zápská a po sil. II/101 do Záp– viz grafika v příloze.

Veškeré omezení a objízdná trasa budou vyznačeny dopravními značkami a zařízeními.

Děkujeme za pochopení a dodržování omezení stanovených v souvislosti s touto uzavírkou.

27. 4. 2022 – raf –

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    27.4.2022