Informace o uzavření úseku dálnice D10 od 19:00 dne 19. 11. 2022 do 10:00 dne 20. 11. 2022 mezi exity 3 a 10

V souvislosti s demolicí mostu č. 01011-1 na silnici III/01011 přes dálnici D10 v katastru městyse Zápy, bude obousměrně uzavřen úsek dálnice D10 mezi exitem 3 (na Radonice a Horní Počernice) a exitem 10 (na Zápy a Brandýs n/L). Dálnice bude uzavřena od 19:00 dne 19. 11. 2022 (sobota) do 10:00 dne 20. 11. 2022(neděle).

Objízdné trasy jsou vedeny po okolních silnicích nižších tříd č. 101, 611 a D11 – viz grafické znázornění v příloze.

Děkujeme za pochopení a za to, že k tomuto omezení přihlédnete při plánování cest tímto úsekem, v danou dobu.

-raf- 16. listopadu 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.11.2022