Informace o uzavření ulice Na Nižším hrádku

Z důvodu jako havarijní stav, nebezpečného sjezdu v ulici Na Nižším hrádku, musela být  dne 4.2.2021 tato ulice opět uzavřena. Stav provizorního povrchu komunikace, po předešlé opravě, v důsledku klimatických podmínek, je bohužel v tuto chvíli nesjízdný.  Doba po jakou dobu bude ulice uzavřena, není zatím známa a jakmile tuto informaci získáme, budete o tom informováni.

-raf- 9. 2. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.2.2021