Informace o uzavření silnice III/0109 křižovatka silnic III/0109 a III/0101 v Popovicích od 17.6.2024 do 21.7.2024

S ohledem na stavební práce při opravě povrchu pozemní komunikace silnice č. III/0109 v Popovicích u Brandýsa nad Labem, bude v termínu od 17.6.2024 do 21.7.2024 úplná uzavírka silnice III/0109 v úseku křižovatka silnic III/0109 a III/0101.

Uzavírka bude v těchto úsecích: Od Brandýsa nad Labem, od křižovatky s ul. Brázdimská na náves „Ke křížku“, bude úplná uzavírka. V úseku od křižovatky ul. Pražská na sil. II/610 se silnicí III/0109, bude pouze povolen jednosměrný provoz ve směru do Popovic.

Objízdná trasa je obousměrně vedena po ul. Brázdimská, Petra Jilemnického, Masarykovo nám., Pražská a opačně.

Blíže viz grafika v příloze.

17.6.2024 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    17.6.2024