Informace o uzavření silnice č. III/0103 v k.ú. Ostrov – Zápy (spojnice do Svémyslic)

4. 7. 2022 – 30. 9. 2022 bude uzavřena silnice č. III/0103 v k.ú. Ostrov – Zápy. Jedná se o spojnici mezi obcemi Svémyslice a Zápy. K uzavření dojde z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „II/101 Brandýs nad Labem – přeložka silnice u obce Zápy“.

Obousměrná objízdná trasa je vedena po silnici 33310 ze Svémyslic do Dřevčic, kde silnicí č. 01011 na silnici II/610 do Brandýsa nad Labem, kde na kruhovém objezdu pokračuje sil. 101 – Průmyslová ulicí. Zde přes další kruhový objezd vede sil. 101 – Zápská do obce Zápy. Pro jízdu z obce Zápy vede v opačném směru- viz grafika v příloze.

Kompletní DIO k akci:

 

-raf- 16. 6. 2022

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.6.2022