Informace o uzavírce úseku ulici Květnová v Brandýse nad Labem

V termínu od 9.12.2020 do 11.12.2020 proběhne výstavba vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. 1758/5 v k.ú. Brandýs nad Labem, ulice Květnová. Tím dojde k úplné uzavírce úseku (viz grafické schéma) ul. Květnová po dobu stavebních prací.

Pro dopravní obsluhu nemovitostí v ulici za uzavřeným úsekem, je stanovena objízdná trasa po provizorní komunikaci z ulice Dřevčická. Uzavírka bude vyznačena na příjezdových komunikacích.

-raf- 8.12.2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.12.2020