Informace o uzavírce ulice Okružní 1. 9. – 31. 12. 2021 – havárie kanalizačního řadu

Z důvodu havárie kanalizačního řadu (při přívalových deštích minulých měsíců), bude v termínu od 1.9. do 31.12.2021 uzavřena ulice Okružní, v úseku od křižovatky s Boleslavskou ulicí po napojení na ulici Vestecká – viz grafika v příloze. Po tuto dobu budou probíhat stavební práce na odstranění následků havárie.

Objízdná trasa bude značena a vedena obousměrně, tak jako po celou dobu rekonstrukce sil. II/331 Okružní, Vestecká a to ulicemi: Lesní, 5. Května, Boleslavská.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení.

-raf- 30.8.2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    30.8.2021