Informace o uzavírce ulice Jiskrova a Královická 22. 8. 2022 a 23. 8. 2022

Od 22. 8. 2022 do 23. 8. 2022 bude probíhat akce ,,Oprava kanalizačních a vodovodních poklopů“. Tyto opravy budou probíhat v ul. Královická a Jiskrova. V ulici Královická (ve střední části úseku od křížení s ul. U Zastávky a výjezd z parkoviště sídliště Královice), bude v průběhu oprav sveden provoz do jednoho jízdního pruhu a pracovní místo bude vyznačeno dopravním značením a zařízením. V ul. Jiskrova dojde uzavření jejího úseku od křižovatky s ul. Královická až ke křižovatce s ul. Josefa Kožíška. I zde bude uzavírka označena dopravním značením a zařízením.

Prosím, věnujte v tuto dobu na těchto místech zvýšené pozornosti a řiďte se dopravním značením nebo pokyny pracovníků stavby.

-raf- 16. srpna 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.8.2022