Informace o uzavírce ul. Na Nižším hrádku z důvodu rekonstrukce uličního prostoru od 4.6.-31.12.2024

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, při stavebních pracích spojených s rekonstrukcí uličního prostoru, bude ve dvou fázích uzavřen úsek ul. Na Nižším hrádku.

Fáze a uzavřený úsek bude následovně:

I. fáze – od křižovatky Na Nižším hrádku x V Zahradách po vjezd k bytovému domu 163/5 (stávající jednosměrná část ulice)

termín 4.6.-31.7.2024viz grafika DIO fáze 1

II. fáze – od křižovatky Na Nižším hrádku x V Zahradách po křižovatku s ul. Martinovská (celková uzavírka)

termín 1.8.-31.12.2024  – viz grafika DIO fáze 2

Děkujeme za pochopení a trpělivost a také za dodržování dopravního značení v dotčených místech.

-raf- 20.4.2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.5.2024

    Komentáře

    Comments are closed.