Informace o uzavírce ul. Na Celné z důvodů opravy a výstavby základů altánu bastionu zámku

Chtěli bychom Vás informovat o tom, že od 17. 10.2 2022 do 4. 12. 2022 (s předpokladem dřívější realizace) bude uzavřena část ul. Na Celné  (viz grafika v příloze) z důvodů opravy a výstavby základů altánu na severním bastionu brandýského zámku. Objízdná trasa ulicemi I. Olbrachta, Komenského nám. a Královická (obousměrně) bude vyznačena.

Děkujeme za pochopení a respektování dopravního značení na místě a zvýšenou pozornost v daném úseku.

-raf- 7. 10. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    7.10.2022