Informace o úplné uzavírce ul. P. Jilemnického a Kostelecké ulice od 10.7. do 30.7.2023

Z důvodu obnovy povrchu komunikace II/101 a opravy kanalizačních poklopů bude od 10.7. do 30.7.2023 úplná uzavírka na silnici č. II/101 ul. Petra Jilemnického (s částí Masarykova náměstí) a ul. Kostelecká v k. ú. Brandýs nad Labem.

Toto omezení bude probíhat ve třech etapách a ty jsou naplánované takto:

etapa 1: ul. Masarykovo náměstí a Petra Jilemnického od vjezdu do ul. F. X. Procházky k ul. Zahradnická v termínu: 10.7.2023 – 23.7.2023

 

etapa 2: ul. Masarykovo náměstí a Petra Jilemnického od křižovatky se sil. č. II/610 k ul. Zahradnická v termínu: 21.7.2023 – 23.7.2023 

 

► etapa 3: křižovatka ul. Petra Jilemnického a ul. Kostelecká v termínu: 24.7.2023-30.7.2023

 

Jako objízdné trasy v návaznosti na uzavírku se stanovují objízdné trasy:

Pro etapu č. 1 a 2: Sil. č.: II/101 ul. Kostelecká, ul. Brázdimská, Kralupská, sil. II/610 ul. Pražská a ul. Masarykovo náměstí, obousměrně (cca 2 km)

 

Pro etapu č. 3: ul. Pavla Lista (bude zde zákaz zastavení v celé délce ulice, oboustranně), Neratovická, Kralupská, sil. II/610 ul. Pražská, Masarykovo náměstí a ul. Petra Jilemnického, obousměrně (cca 2 km)

 

Objízdná trasa pro nákladní vozidla pro všechny etapy: sil. č. II/610 ul. Masarykovo náměstí, Pražská a ul. Kralupská

 

Další dopravní opatření z důvodu uzavírky:

Po dobu trvání I. a II. etapy bude v ul. S.K. Neumanna zaveden obousměrný provoz v úseku od Krajířského náměstí ke křižovatce s ul. Na Prádle.

 

Při III. etapě bude v celé délce ulice, oboustranně zakázáno zastavení v ul. Pavla Lista.   

Autobusová doprava PID: 

·  Dotčeným úsekem silnice II/101 jsou vedeny linky PID 346 a 367, ve 3. etapě se při uzavírce křižovatky Petra Jilemnického x Kostelecká x U Hřbitova budou dotčeny i linky PID 477, 478 a 657.

· Linka 346 bude ve všech etapách odkloněna ulicí Pražská. Pro tuto linku budou zrušeny zastávky Pražská, Sídliště u nádraží, V Olšinkách, Brázdimská a Nemocnice. Náhradou bude zřízena zastávka Náměstí.

· Linka 367 bude odkloněna po trase Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická – Zápská – Průmyslová – Pražská. Pro tuto linku budou zrušeny zastávky Pražská, Sídliště u nádraží, V Olšinkách, Brázdimská a Nemocnice. Náhradou budou zřízeny zastávky Náměstí, U Soudu, Pekárny, Zápy, Tesco Brandýs n/L, Baumit a Continental.

· Ve 3. etapě budou linky 477 a 657 odkloněny ve směru do Brandýsa po trase Kostelecká – Neratovická – Kralupská. Pro tyto linky budou v uvedeném směru zrušeny zastávky Dům pečovatelské služby, Rychta a Nemocnice. Zastávka Brázdimská bude přemístěna dle návrhu DIO do ulice Neratovická cca 40 metrů před křižovatku s ulicí Brázdimská. V opačném směru tyto linky dotčenou křižovatkou neprojíždí.

Ve 3. etapě bude linka 478 odkloněna ve směru do Záryb po trase Brázdimská – Kostelecká – Spořilov I – Martinovská. V opačném směru bude linka vedena po trase Martinovská – Pavla Lista – Neratovická – Kralupská. Pro tuto linku budou zrušeny zastávky Dům pečovatelské služby a Rychta obousměrně a Nemocnice ve směru do Staré Boleslavi. Zastávka Brázdimská bude přemístěna dle návrhu DIO do ulice Neratovická cca 40 metrů před křižovatku s ulicí Brázdimská.

 

-raf- 29. června 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.6.2023