Informace o úplné uzavírce silnice 33310 mezi obcemi Svémyslice a Zeleneč

Z důvodu častého využívání silnice č. 33310 – spojnice mezi obcemi Svémyslice a Zeleneč, bychom Vás chtěli informovat, že na toto spojnici je úplná uzavírka – viz grafika a mezi těmito obcemi není možné projet. Pro cestu je nutné použít náhradní trasu nebo stanovenou objízdnou trasu, která je také vyznačena.

Komunikace je uzavřena z důvodu havárie vysokotlakého vedení plynu a nutnosti jejího odstranění. Z toho důvodu musel být proveden překop uvedené komunikace. Plánovaná doba uzavírky je do 20. 11. 2021, s příslibem servisní společnosti, že by se oprava mohla povést do 15. 11. 2021.

Prosíme, aby byla uzavírka respektována, a zbytečně jste nevjeli do uzavřeného úseku a nemuseli se v místě otáčet a tím ohrožovat sebe a ostatní účastníky silničního provozu.

-raf- 10. 11. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.11.2021