Informace o spuštění III. etapy systému parkování ve městě

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás informovali v prosincovém čísle ML, tak se chystá spuštění III. etapy systému rezidentního a abonentního stání (dále jen RAS) a zón placeného stání (dále jen ZPS). Dovolte nám, abychom Vás seznámili s novinkami, které tato etapa, který bude na přelomu dubna a května 2022 spuštěna, přináší.

  • v ulici Královická bude nově umožněno placené stání a to v prostoru panelového parkoviště v režimu 24/7 (24 hodinový režim/ 7 dní v týdnu) z důvodu nemožnosti parkování pro návštěvy a služby v této lokalitě.
  • parkoviště OD Labe ul. F. X. Procházky se změní na zónu, kde bude možné také po zaplacení parkovného stát v režimu 24/7 oproti současnému stavu, kdy se zde může stát jen v době PO – PÁ 7-17 a SO 7-13, poté zde mohou stát jen vozidla s platnou parkovací kartou RAS. Stejný režim bude platit v ulicích Michalovická, Krajířské náměstí a v ul. Plantáž – dlouhé parkoviště podél kaštanové aleje. Důvodem pro tyto změny byl fakt, že v okolí těchto ulic se nachází cíle návštěvníků a služby pro občany. Po skončení provozu parkovacích automatů, zde nebylo možné zaparkovat a dost parkovacích míst zůstávalo, po tuto dobu, neobsazeno.
  • v ulici Palachova, před ZŠ bude nově zřízena RAS- modrá zóna pro obyvatele, kteří v dané ulici bydlí.
  • v ulici F. X. Procházky bude nově zřízena RAS – modrá zóna a to v celé délce od Masarykova náměstí po ulici Ivana Olbrachta, tak aby parkovací místa byla využita obyvateli této ulici.
  • v ulici Michalovická (pod sklady OD Labe) bude nově rozšířena ZPS a RAS v režimu 24/7, jedná se o neoficiální parkoviště, které je využíváno k celodennímu parkování lidí, kteří zde nechají vozidlo a odejdou. Rozšíření této zóny nabídne možnost stání obyvatelům, kteří zde bydlí nebo pracují.
  • v ul. Lázeňská po křižovatku s ul. U staré školy bude nově zřízena ZPS, neboť se tato ulice stala odstavným parkovištěm pro řidiče, kteří dříve využívali ulice Komenského a Jungmannova. Na základě této úpravy i zde budou moct parkovat obyvatelé, kteří sem potřebují zaparkovat při návštěvě města nebo zde pracují.

Další novinkou, se kterou Vás chceme seznámit, je využití zaplaceného parkovného a to jak přes parkovací automat nebo aplikaci MPLA, po celou dobu platnosti zaplacené doby ve všech stejných zónách ZPS (ne v zóně RAS!!!) v rámci našeho města.  Pro příklad, při zakoupení parkovacího lístku na jednu hodinu na ulici Pražská, můžete během této zaplacené hodiny přejet např. do ulice Slepá a parkovat zde do konce platnosti parkovacího lístku.

Chceme předeslat, že jsme připraveni k dílčím změnám a zapracování připomínek k dané věci, ale musíme chvilku nechat změny fungovat, tak aby se ukázalo jako změny nebo úpravy jsou třeba. Ale zase nechceme dělat změny tak často, aby se stále systém RAS a ZPS měnil. Tím, by se mohli obyvatelé v záplavě změn ztratit a přestat chápat jeho smysl.

Pro lepší orientaci stavu po zavedení změn, připojujeme mapky obou částí našeho města, kde jsou vyznačeny (rámečky) nové lokality ZPS a RAS. Kromě mapek připojujeme i přehled s popisem značek a seznam ulic, které tyto zóny označují (nově zřízené nebo upravené zóny jsou podtržené).

Mapa ZPS a RAS Brandýs nad Labem

Mapa ZPS a RAS Stará Boleslav

Legenda k dopravnímu značení v souvislosti se ZPS a RAS 

Jaroslav Dušek – místostarosta

Radek Fedaček – preventista MP

13. dubna 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    13.4.2022