Informace o předčasném ukončení úplné uzavírky silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy

Vážení občané,

chtěli bychom Vám sdělit, že máme zatím předběžnou informaci o tom, že ke dni 28.7.2019 by měla být ukončena úplná uzavírka silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy, kde od 8. 4. 2019 probíhaly stavební práce na akci s názvem: „III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u obce Radonice“ a po tomto datu by měla být komunikace zase plně průjezdná.  Uzavírka této komunikace byla plánovaná do 7. 9. 2019.

18.7.2019-raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    18.7.2019