Informace o postupu rekonstrukce silnice II/331 – Mělnická

Od dnešního dne 1. 10. 2021 postupuje rekonstrukce silnice II/331 do své třetí etapy. Při této bude uzavřen úsek od křižovatky s ulicí Generála Lišky (odbočka k Proboštským jezerům) po odbočku do Staroboleslavského dvora. Příjezd k jezerům bude umožněn ze směru od Staré Boleslav. Do Staroboleslavského dvora se bude moc přijet ze směru od Borku – viz grafika v příloze.

Takto etapa by měla být ukončena dne 31. 10. 2021 a následně bude do 31. 3. 2022 silnice II/331 plně průjezdná. 1. 4. 2022 bude zahájena IV. etapa rekonstrukce od vjezdu do Staroboleslavského dvora po odbočku na obec Borek

1. 10. 2021 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    1.10.2021