Informace o omezení provozu v ulici Riegrova (zákaz zastavení) 25. 6. 2021 – 20. 11. 2021

Z důvodu provádění výkopových prací, při rekonstrukci vedení nízkého napětí, bude v ul. Riegrova v Brandýse nad Labem v termínu od 25. 6. 2021 do 20. 11. 2021 omezen provoz. Toto omezení spočívá v zákazu zastavení na parkovacích místech v této ulici. Toto bude prováděno tak, že vždy bude omezen úsek o délce cca 100m (oboustranně), tak aby se mohlo parkovat aspoň na zbylých parkovacích místech. Při změně úseku, bude vždy další úsek vyznačen dopravními značkami 7 dní dopředu. Práce na jednom úseku bude trvat vždy cca 1 měsíc.

Prosím, berte v potaz, že toto je předpoklad harmonogramu prací, který se může v průběhu provádění rekonstrukce změnit dle zjištěného stavu a podmínek výkopových a stavebních prací.

Děkujeme za respektování dopravního značení v této ulici v době provádění stavebních prací.

8. 6. 2021 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.6.2021