Informace o novém dopravním režimu v napojení ulice J. Macháčka na ul. Královická

Od dnešního dne, tj. 17. června 2021, bude platit nový dopravní režim v napojení ulice Jiřího Macháčka na ulici Královická (u výjezdu z královického sídliště). Nyní bude ulice J. Macháčka v tomto úseku jednosměrná a bude možné pouze z ulice vyjet na ulici Královická – viz grafika.  Nebude možné do ulice odbočit z Královické, taj jako doposud. Toto bude dopravním značení umožněno pouze cyklistům. K tomuto kroku se muselo přistoupit z důvodu zklidnění dopravy v tomto úseku, protože se jedná o napojení obytné zóny a díky parkování vozidel zde vznikaly kolizní situace při průjezdu dvou vozidel současně.

Věříme, že přes prvotní nesnáze a nezvyk, toto přinese zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti a plynulosti v provozu na komunikacích. Děkujeme, že v tomto místě budete věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení.

-raf- 17. 6. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    17.6.2021