Informace o dopravním omezení v souvislosti s akcí Obnova povrchu ul. Boleslavská 25. 5. – 11. 6. 2023

V souvislosti s prováděním potřebných prací při akci Obnova povrchu ul. Boleslavská sil. II/610 v úseku od ul. Okružní po kruhový objezd u Jaselských kasáren.

Průběh prováděných prací bude následovný:

25. 5. – 4. 6. 2023 bude probíhat frézování a lokální sanace povrchu vozovky, za pomoci mobilního pracovního místa o délce cca 30 m – za běžného provozu (řízení provozu dopravním značením nebo signály pověřených osob zhotovitele.

5. 6. – 11. 6. 2023 bude částečná uzavírka (vždy jednoho směru) s kyvadlovým provozem řízeným světelným signalizačním zařízením (SSZ).

Po dobu stavebních prací bude vyznačena obousměrná objízdná trasa (odklon) po obchvatu města sil. II/331, Mělnická, Okružní a Boleslavská.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost v době dopravního omezení.

-raf- 9. května 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.5.2023