Informace o dopravním omezení v ul. Školní, Stará Boleslav od 16.10.-12.11.2023

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací na vodovodní přípojce ul. Školní u č.p. 1483, bude v termínu 16.10.-12.11.2023 v této ulici omezen provoz.

Omezení bude spočívat v uzavření části ulice a to u č.p. 1483, s tím, že obě části rozdělené ulice budou po dobu trvání stavebních prací mít obousměrný provoz a na krajnicích bude zákaz stání – viz grafika v příloze.

Děkujeme za dodržování dopravního značení a zvýšenou pozornost při pohybu v tomto místě. Zejména pak žádáme rodiče, kteří dováží děti do školy v této ulici, zvážit zajetí do ulice, protože zpět se bude vyjíždět až po otočení v ul. Školní, která má cca 5 m.

-raf- 10.10.2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.10.2023