Informace o částečné uzavírce ulice Karla Lípy od 24. 5. – 30. 5. 2021

Z důvodu provádění stavebních prací na přípojkách komunikačních sítí, bude v termínu od 24.5. do 30.5.2021 částečná uzavírka ulice Karla Lípy a to v úseku u domů č.p. 2352 a 2496 – viz grafika v příloze.

Po dobu stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup k dotčeným nemovitostem a uzavírka bude vyznačena dopravním značení a zařízením.

21.5.2021 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    21.5.2021