Informace k uzavírce ulice Vestecká ve Staré Boleslavi v termínu 6. 10. -31. 10. 2020

6. 10. – 31. 10. 2020 bude uzavřena ulice Vestecká  z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Kollárova ve Staré Boleslavi, kde bude třeba provést překop komunikace a napojení sítí.

Po dobu uzavírky bude pro osobní dopravu do 3,5t, stanovena objízdná trasa ulicemi Okružní, 5. Května, Zborovská a na Vesteckou – obousměrně.

Pro vozidla nad 3,5t a autobusy je stanovena objízdná trasa ulicemi Boleslavská, přes přemostění D10 u exitu 14 po silnici II/610, Květnová, Lesní a Vestecká.

V příloze je grafické zpracování situace.

Děkujeme za respektování dopravního značení.

2. 10. 2020  -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    2.10.2020