Informace k úplné uzavírce ul. Kollárova ve Staré Boleslavi 25.11.2019-31.3.2020

Z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace v ul. Kollárova, je tato ulice v úseku od ul. Vestecká po křížení s ulicí Průhon uzavřena a to od 25.11.2019 do 31.3.2020. Objízdná trasa je vedena obousměrně ul. Vestecká, Boleslavská, Jungmannova, Na Písku, Průhon.

 Mapa dopravních omezení je aktualizována.

25.11.2019 –raf-

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    25.11.2019