Dušičky a advent z pohledu MP

S ohledem a blížící se Dušičky a prodloužený víkend, který byl hojně využitý právě k návštěvě hřbitovů a uctění památky zesnulých, prováděli strážníci zvýšený dohled nad hřbitovy v našem městě. A to jak v denní, tak noční době. Tato prevence se provádí z důvodu, že stále se najdou nenechavci, kteří se neštítí krádeže květin nebo výzdoby z hrobů. Tato zvýšená kontrola bude prováděna po dobu několika týdnů, tak abychom co nejvíce zajistili klid na místě posledního odpočinku našich blízkých a bezpečnost věcí ponechaných v zaparkovaných vozidlech v okolí hřbitovů.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2019