Dopravní opatření realizovaná městem – PODZIM 2020

V tomto příspěvku bychom Vás chtěli, jako vždy informovat o dopravních opatřeních, která se povedlo realizovat městu, ve spolupráci odborů dopravy, majetku, Technické služby, prevence kriminality MP a dalších pracovníků města.

Doplnění tvarů křižovatek na ulicích S. K. Neumanna, Na Nižším Hrádku, Na Prádle

Na podnět občanů, byly z důvodu větší bezpečnosti, doplněny tvary křižovatek u dopravních značek, které označují hlavní a vedlejší pozemní komunikace u ulic S. K. Neumanna, Na Nižším Hrádku, Na Prádle. Tím bude každý řidič vědě, jaký status má strana křižovatky, ze které vyjíždí.

Informace o znovuzavedení vyhrazeného stání před MěÚ

Z důvodu rekonstrukce a stavebních prací na budově v ulici Petra Jilemnického č.p. 3, muselo být pro stavbu zabráno parkoviště v objektu radnice. Proto se dočasně vrátily na parkoviště před radnici dopravní značky, které umožňují parkování na těchto stání pouze na povolení MěÚ. Po skončení rekonstrukce, budou parkovací stání vrácena k obecnému užívání v systému zón placeného stání.

Zrcadlo v křižovatce Mělnická x Generála Lišky

Pro zvýšení komfortu při vyjíždění z vedlejší ulice na hlavní, bylo instalováno na ulici Mělnická, proti výjezdu z ulice Generála Lišky dopravní zrcadlo. Toto zlepšuje rozhledové poměry pro řidiče vyjíždějící z této ulice na Mělnickou, takže včas vidí vozidlo jedoucí po hlavní komunikaci.

Obnova vodorovného dopravního značení v ulicích V Olšinkách a Na Vinici

Pro zvýšení bezpečnosti provozu, bylo obnoveno vodorovné dopravní značení a to v ulicích V Olšinkách a na Vinici a to zejména v místech, kde se vozidla nemohou vyhnout, anebo se jedná o křižovatku a zaparkované vozidlo zde zhoršuje přehlednost pro řidiče.

Vyznačení výjezdu ZZS v ulici Františka Melichara

Neboť došlo k přestěhování sídla výjezdu Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje z areálu AMZ do budovy Střední integrované školy Františka Melichara, tak se město rozhodlo nechat nanést vodorovné dopravní značení do ulice Františka Melichara. Toto by mělo informovat řidiče, aby zde neparkovali, neboť by tím mohli zablokovat sanitní vozidla.

Vyznačení hranic křižovatek Jiskrova, zvýraznění přednosti zprava

V loňském roce došlo ke změně dopravního režimu na ulici Jiskrova. Dříve tato ulice byla hlavní komunikací, ale protože si obyvatelé této ulice stěžovali na vozidla projíždějící vysokou rychlostí, tak se jako opatření pro snížení rychlosti vozidel změnila tato úprava provozu, tak že řidiči jedoucí po ulici Jiskrova jsou povinni dát přednost zprava. A protože stále bylo dost řidičů, kteří tuto změnu nerespektovali, byly na vozovku u křižovatek ulic Josefa Kožíška a J. V. Práška vyznačena hranice křižovatky, tak aby řidič registroval, že se blíží do místa, kde je třeba zvýšené pozornosti.

Co už bude brzy hotové….

Také bychom chtěli uvést akce, které jsou těsně před realizací, a bude třeba, aby se dostaly do povědomí řidičů a vůbec všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. Jako tu nejvíc očekávanou a potěšující, je přechod pro chodce, který se právě buduje na ulici Okružní v boleslavské části města a bude sloužit k bezpečnému přecházení k nové mateřské školce v ulici Třebízského. Přechod bude vybaven prvky pasivní bezpečnosti, jako středový ostrůvek s efektem optického zúžení jízdního pruhu a bude i nasvícený, aby byl zřetelný i za snížené viditelnosti.

Další přechod, který se upravuje, tak aby byl bezpečnější. Je přechod u brandýského gymnázia J. S. Machara na Královické ulici. Zde se bude zvýrazňovat přechod, bude provedeno nasvícení přechodu a na odvrácené straně od gymnázia je vytvořena nášlapná plocha, protože dřív chodník ústil do trávníku.

Další z těch zásadnějších, bychom chtěli uvést změnu, kdy ulice Květnová bude hlavní pozemní komunikací a nikoliv ulicí s předností vozidel zprava. K tomuto nás vedla zjištěná kolize skutečného stavu dopravní značení s označení zóny vozidel jedoucích zprava. Od její instalace se zde vystavěly nové cesty a byly vyznačeny jako vjezdy do obytných zón, byly sem dány předností značky apod. A proto se celá ulice stane hlavní a to až za ulici Kopretinová, aby byl ujednocen režim přednosti v jízdě. Všechny křižovatky budou označeny patřičným dopravním značením.

Další změna bude v ulici J. V. Práška, kdy první dva horní zálivy, budou označeny jako parkoviště pro krátkodobé parkování v režimu K+R, tak aby tato místa sloužila rodičům studentů, kteří zde vysazují své děti. V současné době toto parkoviště slouží spíš jako odstavná plocha pro nedaleká ubytovací zařízení.

Nově bude taky vyznačen zákaz zastavení, v zatáčce u restaurace U Mikeše, v Zahradnické ulici. Zde občas nechávají řidič zaparkovaná svá vozidla a řidič jedoucí od sídliště, se musí vyhnout do protisměru a za zatáčkou muže dojít ke kolizi s vozidlem jedoucím v protisměru.

Podobný problém bude řešen v ulici Lázeňská, u výjezdu z ulice Šarochova. Zde, v zúžení, nechávají řidiči svá vozidla a tím zhoršují průjezd tímto místem. A proto se zde nechá nainstalovat dopravní značka B 28, Zákaz zastavení, tak aby tomuto zamezila.

Poslední, z těch důležitějších změn, bych uvedl plánovanou instalaci dopravního zrcadla na ulici Výletní proti výjezdu ze spodní části ulice Vrábská. Zde jsou zhoršené výhledové poměry a tak zrcadlo pomůže řidiči při výjezdu, kontrolovat situaci na hlavní silnici.

Věříme, že tato opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti v provozu v našem městě. Nadále jsme připraveni přijímat Vaše podněty na e-mailu mp.prevence@brandysko.cz

-raf- 8.10.2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.10.2020