Dopravní omezení v ul. Spořilov I. a Pavla Lista od 9.7.-16.7.2024

9.7.-16.7.2024 budou, z důvodu havarijního stavu vodovodního šoupěte řadu v ul. Spořilov I., muset proběhnout stavební práce spojené s tou opravou vodovodu. Po dobu opravy bude v místě havárie proveden překop, a to v úseku od č.p. 1603 až 1559 (viz grafika). Během tohoto se obyvatelé jednou nebo druhou stranou do ulice, ke svým nemovitostem dostanou.

Tak aby bylo zajištěno propojení mezi ulicemi Kostelecká a Martinovská, bude po dobu opravy sveden provoz z této ulice, do P. Lista. Z toho důvodu bude v této ulici, po celé její délce, obousměrně zakázáno zastavení.

Děkujeme za pochopení a za zvýšenou pozornost při průjezdu touto lokalitou.

8.7.2024 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.7.2024

    Komentáře

    Comments are closed.