DOPRAVNÍ OMEZENÍ V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM MĚSTSKÉHO BĚHU BRANDÝSEM A BOLESLAVÍ 11.5.2024

Upozorňujeme na úplnou uzavírku v termínu 11.5.2024 od 13:00 do 18:00 hod. z důvodu konání důvodu sportovní akce Městský běh Brandýsem a Boleslaví

Trasa závodu bude vedena po těchto pozemních komunikací: ulice Plantáž, I. Olbrachta, M. Švabinského, nám. Sv. Václava, Šarochova, Lázeňská, lesoparkem Houštka, alejí Hluchov zpět na ul. M. Švabinského I. Olbrachta a ul. Plantáž.

Zkrácená trasa povede ulice Plantáž, I. Olbrachta, M. Švabinského, nám. Sv. Václava, Šarochova, Lázeňská, Husovou alejí zpět na ul. M. Švabinského I. Olbrachta a ul. Plantáž – viz grafika v příloze.

Vjezd na celou trasu z bočních ulic, bude po celou dobu uzavřen.

Provoz bude řízen dopravním značením a zařízením a MP, Policií ČR a pořadatelskou službou.

Průjezd vozidel autobusové dopravy a IZS bude zachován.

Objízdná trasa je vedena obousměrně po dálnici D10.

Děkujeme za to, že toto vezmete na vědomí při plánovaní cest v danou dobu a trpělivost a využití náhradních tras při Vašich cestách.

9. 4. 2024 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.4.2024