DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE – POLICISTÉ E ZAMĚŘILI NA NEVĚNOVÁNÍ SE ŘÍZENÍ.

V minulém týdnu proběhla na našich silnicích celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, která se zaměřila na nevěnování se řízení za volantem.
Během této akce se přes 2000 policistů z dopravní a pořádkové policie aktivně zapojili na kontroly téměř 19 000 vozidel.

V rámci této akce bylo zaznamenáno celkem 4 646 dopravních přestupků, které byly vyřešeny v příkazním řízení na místě.
Dalších 305 přestupků bylo předáno k dalšímu projednání místně příslušnému správnímu orgánu.
Nejčastějším protiprávním jednáním bylo nedodržení stanovených rychlostních limitů, které policisté řešili u téměř 900 řidičů.

Dalším častým prohřeškem byl nesprávný technický stav vozidel, který byl zjištěn u 600 vozidel.
I z tohoto je patrná důležitost pravidelného technického dohledu nad vozidlem.

Nepozornost řidičů způsobená sledováním mobilního telefonu byla dalším zásadním přestupkem, který byl této akce zjištěn u 736 řidičů.
Alkohol a drogy za volant nepatří, i přes tento známý jev za volant usedlo pod vlivem zakázaných látek 74 hříšníků.

Další vybraná zjištění:

Bezpečnostní pásy: 617
Jízda bez dálniční známky: 199
Chodci: 36
Cyklisté: 13
Motocyklisté: 8
Překročení hmotnosti vozidla: 23
Nedodržení bezpečnostních přestávek: 4
Dále během dopravně bezpečnostní akce bylo odhaleno 21 pachatelů trestné činnosti, vypátráno 5 pohřešovaných/hledaných osob a vypátráno 1 odcizené vozidlo.

Věříme, že tyto akce přispějí k větší odpovědnosti a bezpečnosti v silničním provozu.

Kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
18. října 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    19.10.2023