Díra jak do pekla

27. 01. 2019 ve 14:19 hod. bylo na operační středisko oznámeno, že v ulici P. Jilemnického, u cukrárny došlo k propadnutí vozovky a měl zde mít kolizi cyklista. Hlídka na místě zjistila, že cyklista na místě již není a že nejde o propadnutí, ale o výtluk o velikosti 50x20x10 cm (DxŠxH). Proto místo bylo provizorně označeno reflexním sprejem a závada byla nahlášena správci komunikace (krajská správa). Tento v 16:00 hod. výtluk označil přechodným dopravním značením a zařízením a druhý den byla provedena oprava výtluku.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    27.1.2019