Další vraky z ulic

24. 4. 2022 9:54 byl hlídkou MP nalezen v ulici Kralupská vůz, který splňuje podmínky, aby byl označen jako „vrak“. To následně také hlídka udělala a byla provedena perlustrace vozidla a pak byla předána telefonická informace provozovateli o dané situaci. Ten sdělil, že je mimo republiku, ale pokusí se vozidlo co nejrychleji z komunikace odstranit. V 13:30 nám volal muž zpět, že vozidlo odtáhne jeho kamarád a zda bychom u toho neprovedli asistenci. To jsme rádi udělali a vozidlo bylo skutečně ihned odtaženo. Další vozidlo, které jsme nechali odtáhnout, byl Peugeot, jehož vlastník opakovaně nereagoval na výzvy a vozidlo stálo na stání pro invalidy a proto dne 26. 4. 2022 bylo odtaženo na záchytné parkoviště.

 

 

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    25.5.2022