Dálniční známky 2017

Řidiči pozor! Blíží se čas pro novou dálniční známku.

Začátek měsíce února je důležitý hlavně pro řidiče vozidel užívající dálnice nebo rychlostní silnice, na kterých je ze zákona povinnost pořídit si dálniční známku. Do 31. ledna 2017 mohou řidiči ještě užít dálniční známku 2016. Následující den 1. února 2017 musí být stará dálniční známka z čelního skla odstraněna a podle potřeby každého řidiče pořízena nová.

Pro rok 2017 jsou k zakoupení 3 typy barevně odlišných dálničních známek, a to desetidenní v hodnotě 310,- Kč, měsíční v hodnotě 440,- Kč a roční za částku 1500,- Kč.  Tyto známky si mohou řidiči koupit na pobočkách České pošty nebo na čerpacích stanicích PHM. Zakoupená dálniční známka se skládá ze dvou částí. Na jeden díl kuponu se vypíše registrační značka daného vozidla. Tento díl se vylepí na pravý dolní okraj čelního skla z pohledu řidiče tak, aby nebránil ve výhledu a zároveň byl dobře viditelný pro silniční kontroly.  Druhý díl si řidič uschová pro případnou kontrolu Policie ČR. U desetidenních a měsíčních dálničních známek musí být na kuponu uveden datum začínající platnosti. I u těchto dvou typů platí povinnost odstranit dálniční známku po skončení její platnosti. Pokud tak řidič neučiní a ve vozidle bude mít i nadále vylepenou neplatnou dálniční známku nebo žádnou, hrozí mu bloková pokuta do výše 5000,- Kč, ve správním řízení až 100 000,- Kč.

Poškozenou dálniční známku LZE vyměnit v určitých případech. Například při poškození čelního skla nebo při nesprávné manipulaci s kuponem či výměny registrační značky a podobně. Podrobný návod je k nalezení na webových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury. Na těchto stránkách je také seznam výjimek, kdy se dálniční známka užít nemusí. Dálniční známku smí kontrolovat hlídka Policie ČR nebo příslušníci Celní správy.

V souvislosti s pořízením nových dálničních známek doporučujeme zakoupit kupon na pobočkách České pošty nebo na čerpacích stanicích PHM. V loňském roce policisté u řidičů v mnoha případech zjistili, že na čelním skle svého vozidla mají nalepený falešný kupon. Užitím padělku se řidiči vystavují postihu ve správním, v krajním případě v trestním řízení.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.1.2017