Cyklisté a chodci, pozor, přichází pravý podzim

V tomto příspěvku bych se chtěl zaměřit na problematiku cyklistů a chodců, neboť nám začal podzim, ale i přesto počasí někdy vybízí k projížďce na kole a procházce a i bez toho, chodci jsme občas všichni.

S příchodem tohoto období zase začnou ve větší míře i přestupky cyklistů, kteří nedodržují předpisy ohledně způsobu jízdy a vybavení kol. Zde bych na Vás chtěl apelovat, abyste jako řidiči kola a chodci, pamatovali na to, že máte své povinnosti, stejně jako ostatní účastníci silničního provozu a tak se na vás vztahují i postihy z toho plynoucí a to včetně zákazu požívání alkoholu, pokud řídíme kolo. Proto bych chtěl požádat o častější kontroly vašeho kola, zda splňuje veškeré požadavky na vybavení kola a seznámili se s pravidly platící pro cyklisty a chodce, neboť se zase na nedodržování těchto předpisů zaměřujeme a budeme je postihovat, zejména osvětlení a odrazová skla při jízdě ve tmě.

Další co bych zde zmínil je způsob pohybu cyklistů po komunikacích. Cyklista se pohybuje na vozovce, při její pravé krajnici a kde je, tak je nutné využít stezku pro cyklisty. Velký nešvar je i jízda po chodníku, který je určen především pro pohyb chodců. Chtěl bych Vás požádat abyste seznámili své děti, se základními pravidly pro provoz na pozemních komunikacích, zejména v roli cyklisty nebo chodce, protože v této roli, jsou děti v provozu nejohroženějšími. Musím připomenout i povinnost u dětí do 18 let, používat ochrannou přilbu při jízdě na kole, která může významně ochránit život a zdraví mladého cyklisty v případě pádu z kola.

MP provádí dohled v době, kdy děti chodí do školy a to na frekventovaných místech a zabezpečuje bezpečnou cestu dětí do školy, ale samozřejmě nejsme všude a vždy a proto největší díl bezpečného pohybu dětí v provozu je na nich a na rodičích. Jako chodec musí používat pro svůj pohyb chodníky, stezky pro pěší a v místě kde to není možné, se pohybujeme po levé krajnici vozovky, tak aby chodec viděl přijíždějící vozidlo a měl čas reagovat na jeho způsob jízdy. Dále je nutné dětem zopakovat bezpečný způsob přecházení vozovky, kdy se k tomu využívá přechod s řízeným provozem (semafor), přechody a v případě že do 50m není žádný přechod, je možné přejít vozovku na přehledném místě, v jejím nejužším místě a to kolmě. Při každém vstoupení do vozovky je chodec povinen se pohledem přesvědčit, zda se neblíží vozidlo. První pohled směřuje vlevo, pak vpravo a před vstupem ještě jednou doleva. Dalším prvkem pasivní bezpečnosti chodců jsou reflexní prvky na oděvu a na školních brašnách, takže by bylo dobré při výběru těchto věcí myslet i na toto a vybírat ty, které je obsahují a zvyšují tím viditelnost chodce v provozu. Pokud víme, že se budeme muset pohybovat na vozovce za snížené viditelnosti nebo ve tmě, není na škodu využít i osvětlení chodce formou ,,blikaček“ na pohybující se části těla (ruka, noha), abyste byli vidět z větší dálky a pohyb světla upozornil řidiče, že se jedná o pohybující osobu a měl čas reagovat. Jejich použití, je na komunikacích mimo obec, ve tmě a snížené viditelnosti povinné.

str. Radek Fedaček

preventista MěPo Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    31.10.2018