Činnost strážníků v souvislosti s COVID 19

Od zavedení opatření v souvislosti s prevencí před rozšiřováním nákazy COVID 19, provádí MP úkoly vyplývající z úkolů, které jsou dány zákonem anebo pokyny nadřízených orgánů. U nás ve městě se jedná zejména o dohled nad tím, zda jsou uzavřené provozovny, jejichž provoz je omezen nebo ukončený, zda občané na veřejnosti používají ochranné pomůcky, aby se občané nesrocovali ve skupinkách, kontrola režimu během úředních hodin úřadu atd. Také prověřujeme oznámení o tom, že by někde mělo docházet k porušení pravidel, ale v našem městě se jednalo zejména o počáteční dobu po zavedení opatření, či se jedná o drobná porušení, která jsou strážníky vyřešena na místě a to i blokovými pokutami. I nadále pokračuje naše činnost a plnění úkolů, které jsou nám dány zákonem a nařízeními města.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.4.2020