Činnost městské policie za rok 2018

Vážení spoluobčané,

v tomto příspěvku bych Vás chtěl seznámit s činností Městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen MP) za rok 2018.   Za tento rok řešila MP 1768 přestupků (z toho 615 z měření rychlosti radaru). Dále bylo prověřeno 1055 oznámení od občanů, zadrželi jsme 6 pachatelů – osoby podezřelé ze spáchání tr. činu, v  73 případech jsme asistovali Policii ČR, hasičům a Záchranné službě, bylo zpracováno 972 čísel jednacích a 6 vozidel bylo označeno jako vrak. Ve všech případech došlo k odstranění vozidla jejich držiteli. Bylo nalezeno 5 injekčních stříkaček, které byly odborně zlikvidovány. Za rok 2018 bylo nasazeno 9 technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla – botiček a ve třech případech byl nařízen nucený odtah vozidla.

Dále bylo provedeno 55 odchytů zvířat, z čehož v 20 případech bylo zvíře předáno do smluvního útulku VELAS Lysá n/L a zbytek byl po zjištění, předán jejich majitelům. Ve všech směnách je vždy strážník, který je odborně vyškoleni akreditovaným pracovištěm Veterinární university Brno a mají k tomuto odbornou způsobilost.

Pro úplnost statistiky bych uvedl, že ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bylo za rok 2018 spácháno 349 trestných činů, oproti 379 v roce 2017. Nejčastější trestnou činností v našem městě je krádež a to zejména prostá a vloupáním.

Také se MP v loňském roce, tak jako pravidelně, zúčastnila akcí, které vyžadovaly nasazení zvýšeného počtu strážníků, jako Audience u Císaře Karla I, vytipované letní kulturní akce na Proboštských jezerech a letním kině Houšťka, Svatováclavské slavnosti, Houštecký cyklomaraton, Městský běh, koncerty v letním kině nebo na Proboštských jezerech, akce organizované spojené s adventem (průvod čertů, převoz a rozsvícení vánočních stromů, novoroční ohňostroj…)

Musím také zmínit oblast, za kterou je MP často kritizována a to je výskyt osob, tzv. „bezdomovců“, kteří mají tendenci se dopouštět závadového jednání zejména na Mariánském náměstí a v přilehlých okolních ulicích a v parku u boleslavského autobusového nádraží a tam také strážníci městské policie v loňském roce zaměřovali svou pozornost. Snažíme se, aby tyto osoby co nejvíc dodržovaly zákaz konzumace alkoholických nápojů v přesně daných lokalitách města a svým chováním nenarušovaly veřejný pořádek. MP samozřejmě věnuje pozornost této skupině obyvatel i z hlediska, zda tyto osoby nejsou ohroženy na zdraví v případě extrémních klimatických podmínek.

Ukládání pokut těmto osobám je sice možné, ale praktický přínos to nemá žádný. Vymahatelnost takto uložených pokut je nulová. MP přitom pokračovala i v řešení tohoto problému s dalšími orgány města, aby se využila všechna oprávnění daná jednotlivými zákony. Zde je nutné vzít v potaz, proč je zrovna v těchto místech tak velká koncentrace těchto osob. Jako jeden z faktorů, je fakt, že těmto osobám je poskytována charitní péče řádových sester a proto se zde osoby vyskytují více a občany už jen pouhá jejich přítomnost někdy popuzuje, i když se tyto osoby ničeho nedopouští.

Aktivní činností strážníků se v loňském roce rovněž podařilo především velmi výrazně zlepšit celkovou bezpečnost a veřejný pořádek v parku u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. Jedná se o lokalitu, která byla často terčem kritiky občanů v předchozích letech je nutno konstatovat, že i přes zvýšenou kontrolní činnost bezpečnostní situace v této lokalitě není stále ideální. Počet stížností směřovaných do tohoto prostoru pokračoval i v loňském roce. Při hodnocení je nutno si však uvědomit, že problém s bezdomovci vyřešit k naprosté spokojenosti všech občanů je prakticky nemožné. Bylo-li naší snahou v loňském roce dosáhnout stavu aspoň trochu akceptovatelného pro občany města, znamenalo to pro strážníky městské policie každodenní mnohokrát opakující se kontakt s těmito osobami a prakticky jediným nástrojem, kterým v současnosti disponujeme je neustále vykazování závadových osob z problémových lokalit, pokud nám to umožňuje zákon, neboť nemůžeme omezovat volný pohyb osob, i když se jedná o tyto osoby. Faktem také je, že když se nám podaří v nějaké lokalitě navést pořádek, neznamená to, že by tyto „osoby“ město opustili, ale v naprosté většině případů pouze změní lokalitu, a celý příběh začíná znovu od začátku. Jiným způsobem ale nelze docílit a udržet pořádku v jimi navštěvovaných lokalitách a snahou strážníků je udržet pořádek především v místech většího pohybu občanů města. Ukládání pokut jak jsem již výše uvedl, však danou situaci neřeší.

Z výroční zprávy ředitele MP Ing. Petra Rendla, zpracoval Radek Fedaček – preventista MP

 

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    21.2.2019