Chtěli být popeláři???

6.10.2019 v 06:05 hod. bylo zjištěno, že u jedné z provozoven na brandýském náměstí skupina osob ruší veřejný pořádek křikem, vulgárními nadávkami a znemožňuje odjezd sběrného vozu na odpad, tím, že si stoupali na stupátka vozu. Skupina uposlechla výzvy, aby upustili od tohoto jednání, mimo jednoho muže, který nadále pokračoval ve svém řádění a ani na výzvy nereagoval a proto byl za použití donucovacích prostředků předveden na Policii ČR a následně mu byla za jeho výkon vyměřena pokuta ve výši 5000,- Kč za neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.10.2019