BESIP besedy v GBL

Ve dnech 17. a 21. 6. 2022 proběhly na Gymnáziu v Brandýse besedy žáků primy a sekundy na téma BESIP. Jednalo se o ročníky, které z důvodu protiepidemických opatření neměly vůbec, anebo měly omezeně dopravní výchovu ve 4. ročníku. Proto byly se žáky probrány základy dopravních předpisů, hlavně co se týká jízdy na kole a pravidel pro chodce. I přestože děti měly znevýhodnění, tak měly dobré znalosti a proto si odnesly dárečky ve formě reflexních prvků pro zvýšení své viditelnosti při pohybu ve městě.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.8.2022