Autobusák stále pod drobnohledem

11.12.2023 v 16:15 hod. naši strážníci při hlídkové činnosti v okolí boleslavského autobusového nádraží spatřili skupinku mužů, kteří v parku popíjeli pivo z plechovky. Následně bylo zjištěno, že se jedná o muže, kteří se vrací ze zaměstnání a krátí si dobu čekání na spoj, a tak si koupili pivo. Proto bylo mužům vysvětleno, že u nás ve městě je požívání alkoholu na některých místech zakázáno, a to i právě tady. Muži se omluvili a po domluvě opustili místo.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.1.2024