Auto jako hotel

24.02.2019 v 11:08 hod. bylo na operační středisko oznámeno, že v ul. Na Kloboučku je žena a že je možná zraněná. Hlídka se ihned vydala na místo k prověření oznámení. Zde skutečně na nalezla ženu ve voze a tak bylo prověřeno, zda je v pořádku nebo není nějak ohrožena na životě. Žena jen spala a na hlídku reagovala a sdělila, že je v pořádku a dále bylo zjištěno, že ve vozidle přebývá dobrovolně se souhlasem kamarádky, která je majitelkou vozidla a bydlí nedaleko. Hlídka tedy zkontaktovala majitelku vozidla, která doložila vlastnictví vozidla a hlídka provedla perlustraci vozidla a osob. Vše bylo v pořádku, a protože vozidlo bylo i správně zaparkované, hlídka pokračovala ve své činnosti.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.2.2019