Auto i s klíčky

21. 9. 2022 10:45 bylo při kontrole správnosti parkování na Pražské ulici nalezeno vozidlo Škoda, které mělo klíče v zámku, a ve vozidle se nikdo nenacházel. Strážníci chvíli počkali u vozu, ale když nikdo nepřicházel, tak zkontrolovali uzamčení vozu a klíče zajistili. Za stěrač vložili vzkaz o tom, že klíče jsou uloženy na služebně MP. V 11,30 přišla na služebnu majitelka vozidla, která prokázala vlastnictví vozu a i popsala zajištěné klíče. Na to ji byly klíče vydány s poučením o opatrnosti.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    31.10.2022